Privacy verklaring

Deze privacy verklaring is ook beschikbaar als download.

Purepixle, opererend onder de handelsnaam Laura Oonk Fotografie, gevestigd aan

Langestraat 163
8281 AJ Genemuiden
Nederland

Contactgegevens:

Laura Oonk
Tel. +31 6 459 736 92
E-mail. lauraoonk@outlook.com

Laura Oonk is de Functionaris Gegevensbescherming van Laura Oonk Fotografie. Zij is te bereiken via lauraoonk@outlook.com.

Persoonsgegevens die ik verwerk

Laura Oonk Fotografie verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van mijn diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan mij verstrekt.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die ik verwerk als je geen cookies accepteert:

 • Geen

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die worden verwerkt als je wel cookies accepteert:

 • Locatiegegevens
 • Gegevens over jouw activiteiten op mijn website
 • Apparaat type

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die ik verwerk als je contact met mij zoekt telefonisch, via e-mail of het contactformulier:

 • Voor- en achternaam
 • E-mail adres
 • Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt

Cookies, of vergelijkbare technieken, die ik gebruik

Ik neem jou privacy serieus. Laura Oonk Fotografie gebruikt alleen technische, functionele en analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Ondanks dat er geen toestemming nodig is om deze cookies te gebruiken, vind ik het belangrijk dat je er zelf voor kunt kiezen. Dit is de reden dat er bij je eerste bezoek word gevraagd of je het goed vindt dat ik cookies gebruik.

Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die ik gebruik zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt. Ook kan ik hiermee mijn website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die ik verwerk

Mijn website en/of dienst verzameld in principe geen gegevens over mensen die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. Ik kan echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Ik raadt ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat ik zonder die toestemming persoonlijke gegevens heb verzameld over een minderjarige, neem dan contact met mij op via lauraoonk@outlook.com, dan verwijder ik deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag ik persoonsgegevens verwerk

Laura Oonk Fotografie verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om mijn dienstverlening uit te kunnen voeren.
 • Google Analytics analyseert jouw gedrag op de website zodat ik daarmee de website kan verbeteren.

Geautomatiseerde besluitvorming

Op basis van geautomatiseerde verwerkingen maakt Laura Oonk Fotografie geen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens tussen zit.

Hoe lang ik persoonsgegevens bewaar

Ik bewaar je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Ik hanteer de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieƫn) van persoonsgegevens:

 • Personalia > 4 jaar > Het komt voor dat je, de door mij geleverde, foto's kwijt raakt of dat je later nog foto's wil nabestellen. Om in deze behoefte te voorzien archiveer ik het beeldmateriaal en jou contact gegevens.

Verwerking door derden

Hieronder vind je een overzicht derden partijen die, mits je daar akkoord voor hebt gegeven, voor Laura Oonk Fotografie persoonsgegevens verwerken

 • Google Analytics: Je vindt hun privacyverklaring hier.

Delen van persoonsgegevens met derden

Laura Oonk Fotografie verstrekt geen gegevens aan derden tenzij dit nodig is voor de uitvoering van mijn overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Laura Oonk Fotografie en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij mij een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die ik van jou heb in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar lauraoonk@outlook.com.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vraag ik jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Je kunt hiervoor de KopieID app gebruiken. Dit ter bescherming van je privacy. Ik reageer zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek.

Ik wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons.

Hoe ik persoonsgegevens beveiligen

Ik neem de bescherming van jouw gegevens serieus en neem passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met lauraoonk@outlook.com.

Copyright © All rights reserved


Credits